Az Autós Gyorsasági Szakági Bizottság határozatai 2016

G Y H 1/201 6. AG YB határoz at 20 16. 01. 08.

Az Autós Gyorsasági Bizottság 2016. évben, a versenyzői visszajelzéseknek próbálva eleget tenni, több nyílt szakági ülés (3-4) megtartását tervezi. Ezek időpontjáról a későbbiekben, emailben és közleményben is kapnak értesítést a versenyzők és a csapatok.

Fenti határozatot az AGYB 6 igen szavazattal elfogadta.

 

GY H 2/201 6. AG YB határoz at 20 16. 01. 08.

A határozat közzététele a Sporttanács vezetőjének ellenjegyzésére vár

 

G YH 3/20 16. A G YB ha tároz at 20 16. 01. 29.

Az Autós Gyorsasági Bizottság a Biztonsági Bizottság vezetőjével (Dr. Szél Attila) történt egyeztetés alapján, különös tekintettel az induló hegyi bajnokságra, Butyka György sporttársat felmenti a Gyorsasági Bizottságban betöltött pozíciójától, és felkéri a Biztonsági Bizottság vezetőjét, hogy Butyka György Biztonsági bizottsági tagfelvételét az Elnökség felé mielőbb szíveskedjen kezdeményezni. Egyúttal a Gyorsasági Bizottság ezúton is megköszöni Butyka György eddigi munkáját, helyének betöltéséről a bizottság legkésőbb 2015. március 15-ig dönt.

Fenti határozatot az AGYB 6 igen szavazattal elfogadta.

 

GYH 4/2016. AGYB ha tároz at 20 16. 01. 29.

Az Autós Gyorsasági Bizottság kéri a titkárságot a Tömasu Kft-vel kötött (médiaanalízis, médiafigyelés stb.) szerződés kapcsán benyújtott 453/15. sz. számla kifizetésére.

Fenti határozatot az AGYB 6 igen szavazattal elfogadta.

gyorsasagi2016

agyb_hatarozatok_2016_1_4