Meghívó az MNASZ 2017. január 28-i Közgyűlésére

 

MNASZ tagszervezet Elnöke / Ügyvezetője részére

Tisztelt Elnök / Ügyvezető Asszony / Úr !

Tárgy: Megismételt közgyűlési meghívó

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Alapszabályának 16. § (1) alapján az MNASZ elnöksége összehívta az MNASZ közgyűlését. A 2016. december 16-án megtartott Közgyűlést határozatképtelenség miatt be kellett rekeszteni.

A megismételt  Közgyűlést az Alapszabály VI. fejezet  18.§  (2) cikkelye alapján, 2016.  december  16-tól számított, legalább 16., legfeljebb 45. napra ismételten össze kell hívni.

Tisztelettel hívom meg Önt a szövetség megismételt közgyűlésére, melynek:

Időpontja:            2017. január 28. 10. óra. Helyszíne:            Magyar Sport Háza

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

  1. emelet Konferencia terem

 Közgyű s n apirendje:

  1. A tárgyév szakmai és pénzügyi beszámolója
  2. A következő évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terv
  3. Az Felügyelő Bizottság beszámolója
  4. A Szövetség tagjai és a Szövetség szervei által előre beterjesztett javaslatok
  5. Sporttanács vezető választás
  6. Sporttanács tag választás

Kérjük, amennyiben Ön, mint a sportszervezet bírósági nyilvántartásban szereplő képviselőjeként vesz részt a Közgyűlésen, a mellékelt nyilatkozatot kitöltve, 1 példányban érkezésekor a mandátumvizsgáló bizottságnak adja át.

Amennyiben Ön, mint a sportszervezet bírósági nyilvántartásban szereplő képviselője nem vesz részt a Közgyűlésen, a mellékelt meghatalmazás kitöltésével szavazati jogú küldött delegálásáról gondoskodni szíveskedjen.

A meghatalmazott a meghatalmazást szabályszerűen kitöltve, 1 példányban hozza magával és érkezésekor azt, a mandátumvizsgáló bizottságnak adja át.

A   mandátumvizsgáló   bizottság,   a   képviseleti   jog   szabályszerű   igazolása   esetén,   átadja   a   küldöttnek   a küldöttigazolványt.

A részvételi jogosultság alapja az Alapszabály IV. fejezet 13. § (1) a) cikkelye.

Az   elnökség   kéri   a   Tisztelt   Tagságot,   hogy   aktív   részvételükkel   segítsék   a   Közgyűlés   eredményes lebonyolítását.

Budapest, 2017. január 10.